Dân là gốc
Ông Trần Thanh Mẫn: ‘Dân là gốc, phải tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của dân’
2021-01-27 09:17:51
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mở đầu ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đảng XIII sáng 27-1. Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
Đọc nhiều