Dân kiện ủy ban
Mở đường cho hàng xóm đi nhờ, bị thu hồi luôn sổ đỏ, dân kiện UBND huyện
2021-05-22 20:09:06
Tự mở đường trên đất của mình và cho hàng xóm đi nhờ, nhưng nhiều năm sau khi chủ đất rào lại con đường này dẫn tới tranh chấp, UBND xã hòa giải bất...
Đọc nhiều