dân chủ tào lao
Có một phát đã biểu đụng chạm đến sự tự ái của những “nhà dân chủ tào lao”
sông trà - 2021-05-12 16:05:40
Một khi dân chủ được phát huy, vấn đề đoàn kết các dân tộc, tôn giáo thành một khối thống nhất thì tạo nên sức mạnh vô địch, không một thế lực nào...
Đọc nhiều