Đàm Vĩnh Hưng

Nền tảng văn hoá không theo kịp sự nổi tiếng

2012-11-08 10:55:18
Những màn cởi áo khoe thân, lên mạng khoe nhà khoe xe hoặc các chiêu tố nhau để cùng nổi tiếng của các nghệ sĩ trong làng giải trí Việt đã phải chào thua trước...