đạm và hóa chất Hà Bắc
Vì sao Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng ?
2020-06-02 14:30:14
Trước khi Dự án mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc đi vào sản xuất, trong các năm 2012-2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạm Hà Bắc có lãi, bảo...
Đọc nhiều