đám tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Về chuyện “Thủ tướng không đeo khẩu trang trong lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu”
Thế Khoa - 2020-08-19 18:05:39
Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước. Chia sẻ cảm xúc trong ngày diễn ra Lễ truy điệu và an táng của...
Nhìn hình ảnh này ai dám xuyên tạc cố Tổng bí thư bán đất cho Trung Quốc?
2020-08-17 12:05:03
Một người lặng lẽ đứng bên đường đón linh cữu và tiễn đưa cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu! Bác ấy chắc cũng từng là một người lính. Tình nghĩa của thế...
Đọc nhiều