Đạm Hà Bắc
Đề nghị Bộ Công an điều tra các vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Công ty Đạm Hà Bắc
2020-05-25 19:41:47
Thanh tra CP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại...
Đọc nhiều