đấm công an
Bắt người đàn ông vi phạm giao thông còn đấm thẳng vào mặt công an
2020-11-14 09:57:12
Làm việc với công an về việc vi phạm giao thông, Tuấn đã không chấp hành mà còn xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng và đấm vào mặt Thượng uý Vũ Ngọc...
Đọc nhiều