đảm bảo an toàn y tế
Yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cử tri đi bầu cử
2021-05-22 16:06:54
UBND TP. Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cử tri và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện...
Đọc nhiều