Đắk song
102 người Trung Quốc làm việc ở dự án điện gió Đắk N’Drung, chỉ… 1 người có giấy phép
2021-05-12 15:52:53
Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông xác nhận có 102 người Trung Quốc làm việc tại thời điểm kiểm tra ở dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung...
Đọc nhiều