Đắk Mi 4
Gỗ, củi ken dày lòng hồ thủy điện Đắk Mi 4 là từ đâu trôi xuống?
2020-11-09 21:29:47
Tình trạng gỗ, củi trôi về ken kín lòng hồ thủy điện Đắc Mi 4 tại huyện Phước Sơn làm dư luận đặt câu hỏi, gỗ từ đâu trôi về? Liệu rừng tại đây...
Đọc nhiều