Đại tướng Phùng Quang Thanh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng tang lễ Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên

2012-06-27 12:21:24
Ngày 27/6, Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,...