Đại tướng Lê Trọng Tấn
Vị Đại tướng 3 lần trả lại nhà công vụ
2020-08-16 11:59:19
Trong một lần gặp gỡ với một số tướng lĩnh Việt Nam, cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chủ động tiến đến bắt tay Đại tướng Lê Trọng Tấn, rồi Chủ tịch...
Đọc nhiều