đại sứ ý
Đoàn xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công, đại sứ Ý thiệt mạng
2021-02-23 15:05:33
Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Luca Attanasio đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Ý tại Cộng hòa...
Đọc nhiều