Đại sứ Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ cho các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài
2012-04-18 13:38:22
Tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, chiều 18/4, Tổng Bí thư Nguyễn...
Đọc nhiều