Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam
“Họ quan tâm đến nhân sự, nhưng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề không quan trọng”
2021-01-27 18:05:45
Đây là chia sẻ của ông Saadi Salama là Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam – Nhà ngoại giao duy nhất 3 lần tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong...
Đọc nhiều