Đại sứ Nguyễn Hải Bằng
Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao thành công của Việt Nam trong Năm chủ tịch ASEAN 2020
2021-02-27 19:44:46
Đây là lần đầu tiên đại diện thường trực của một nước thành viên ASEAN trình thư ủy nhiệm dưới hình thức trực tuyến. Tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN...
Đọc nhiều