Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink
Đại sứ Mỹ: ‘Việt Nam là bạn tốt trong hoạn nạn’
2021-04-07 19:25:40
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh vai trò trung tâm của Việt Nam trong chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời đề cao năng lực lãnh đạo...
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink: “Trong hoạn nạn biết đâu là bạn tốt”
2021-04-07 11:53:16
Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Mỹ đã đạt được những thành tựu phi thường trong 25 năm qua, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nhắc lại việc Việt...
Đọc nhiều