Đại hội XII
Trung ương họp phiên bế mạc
2015-01-12 17:25:46
Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh...
Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 10
2015-01-09 16:59:25
Sáng 9/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm...
Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 10
2015-01-08 17:19:44
Cả ngày 8/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận (buổi sáng tại tổ, buổi chiều tại hội trường) về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực...
Trung ương thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị
2015-01-07 17:29:29
Hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Quang cảnh Hội...
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
2014-12-08 15:09:25
Ngày 8/12, Ðoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu và đồng chí Ðinh Thế Huynh, cùng một số...
Nhiều điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII
2014-11-21 19:05:53
Để xây dựng và hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 20-21/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị các...
Đọc nhiều