Đại hội Đảng toàn quốc
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 12: Những vấn đề cốt lõi
2015-12-01 17:25:13
Để cung cấp thông tin phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố, xin trân trọng giới thiệu tài liệu “Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn...
Cần tỉnh táo trước các chiêu trò ‘gây nhiễu’ về công tác nhân sự
2015-10-12 09:23:54
Càng cận kề Đại hội XII của Đảng, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thêm những nhân vật tự xưng “chuyên gia”, “nhà bình luận” đưa ra các suy xét, phán...
“Chủ trương nào giúp cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển?”
2015-10-06 14:09:40
“Trong dự thảo đại hội lần này khẳng định kinh tế tư nhân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực, đây là một sự nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng về...
Bốn địa phương có tân Bí thư Tỉnh ủy
2015-09-28 07:45:01
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuần qua một số địa phương đã tiến hành Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 bầu BCH khóa mới, các địa...
Đọc nhiều