Đại hội Đảng khóa XIII
Tiền lệ ‘trường hợp đặc biệt’ ở Trung ương khóa XII
2020-10-07 06:53:11
Ở Đại hội Đảng XII, 5 người được giới thiệu là “trường hợp đặc biệt”. Bốn người trúng cử gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ông Đỗ Bá...
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020
2020-10-05 11:38:32
Việc đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế – xã hội đất nước từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục...
Ông Ngô Văn Tuấn đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
2020-10-03 15:01:20
Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp, Phó Bí thư Tỉnh...
Ông Phạm Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông
2020-08-18 20:47:39
Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm...
Đọc nhiều