Đại hội Đảng bộ Hà Nội
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội
Tùng Lâm - 2020-10-12 18:58:54
Ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Cổng Thông...
Đại hội Đảng bộ Hà Nội: Thay đổi nhiều cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới
2020-10-12 07:32:22
Trong 81 người được giới thiệu tại đại hội có 34 người lần đầu cùng 47 người tái cử, để đại hội bầu 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố...
Đọc nhiều