Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Bí thư, 2 Phó Bí thư Quảng Ninh cùng tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Sơn Ca - 2020-09-29 15:30:01
Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ, các ông Ngô Hoàng Ngân, Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Cuối...
Đọc nhiều