Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI
Sơn Ca - 2020-09-23 10:44:58
Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc;...
Đọc nhiều