đại hội 12

Cái dân cần liệu các nhà lãnh đạo có đáp ứng?

2015-12-29 17:59:20
2016 năm tổ chức Đại Hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một sự kiện rất quan trọng vì nó quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước cũng...