Đại học quân y
Mashable Asia: Thử nghiệm vaccine theo cách rất Việt Nam
Bảo Trâm - 2020-12-29 10:35:17
Sáng 19/12, trang Mashanle Asia đã có bài viết với tiêu đề “Human trials underway for Vietnam’s very own COVID-19 vaccine”, để nói về quá trình tiêm thử nghiệm vaccine...
Đọc nhiều