Đại học Hoa Sen

Ông Trần Văn Tạo: “Cuộc họp bất hợp pháp, mọi quyết định vô giá trị…”

2014-08-03 21:45:04
Như đã thông tin, tại đại hội đồng cổ đông bất thường – đại học Hoa Sen diễn ra ngày 2.8, Bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng đại học Hoa Sen đã ủy quyền...