Đại học Hoa Sen
Chuyện gì đang xảy ra tại Trường ĐH Hoa Sen?
2014-08-02 08:00:05
Dự kiến hôm nay (2-8), đại hội đồng cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen sẽ diễn ra với nhiều nội dung, trong đó có việc bãi nhiệm hội đồng quản trị...
Đọc nhiều