Đại học Bách khoa
Một trường Đại học dành 40 tỷ hỗ trợ sinh viên mùa dịch Covid-19
Sơn Ca - 2021-06-22 18:29:48
Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định giảm từ 10% đến 40% học phí cho sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên gặp khó khăn bởi dịch...
Thầy trò biến bùn giấy thải thành vật liệu bền gấp 16 lần thép
2020-12-14 12:01:43
Thầy trò Đại học Bách khoa tận dụng bùn thải của nhà máy giấy để làm vật liệu sinh học bền gấp 16 lần thép, đạt giải nhất Tech Planter châu Á. Giải thưởng...
Đọc nhiều