đại gia thiện
Những lần cho vay nặng lãi của đại gia Thiện “Soi” ở Vũng Tàu
2020-12-04 07:02:03
Cho vay với mức lãi suất lên đến 105% môt tháng khiến người vay phải nhiều lần gán đất. Kể cả khi họ có tiền, chuộc lại đất thì cũng không được là...
Đọc nhiều