đại gia công nghệ
Điểm danh những vị đại gia đã trở nên “khổng lồ” hơn nhờ Covid-19
Minh Sơn - 2021-02-14 13:21:32
Những người khổng lồ trong ngành công nghệ đã rất lớn trước Covid-19 và đại dịch chỉ khiến họ khổng lồ hơn nhiều lần. Trước khi Covid-19 bùng nổ trên...
Đọc nhiều