đại gia bất động sản
“Ông trùm” bất động sản Đức vào Việt Nam: Lợi ít, mất nhiều?
2013-05-06 15:58:18
“Người VN sẽ làm thuê cho nước ngoài và lại phải mua những sản phẩm giá cao của nước ngoài. Cuối cùng, người VN không được hưởng lợi ở sự cạnh tranh...
Những tiếng “thở dài” của đại gia bất động sản
2013-05-03 10:08:55
“Tôi gầy không phải bị ốm, với tình hình này béo mới là có vấn đề còn gầy là chuyện thường, nhiều khi còn mất ăn mất ngủ.”Đó là những lời...
Đọc nhiều