đại đoàn kết
Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua
2020-12-11 06:57:42
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha...
‘Đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam’
Thành Nhân - 2020-12-04 21:00:52
Có thể khẳng định, đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu...
Đọc nhiều