Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Chọn nhân sự Đại hội Đảng XIII: Muốn tường minh phải dựa vào nhân dân
2020-10-30 15:27:09
Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), tại Đại hội Đảng, hình thức để các đại biểu dự Đại hội tiếp cận thông tin về nhân sự được đề cử...
Đọc nhiều