Đại biểu Quốc hội Lê Quân
Hiểu đúng về phát biểu ‘học phí là rào cản kỹ thuật’ của Đại biểu Lê Quân
Huyền Trang - 2021-07-30 11:46:10
Ngày 25/7 vừa qua, tại phát biểu trước Quốc hội, Đại biểu tỉnh Cà Mau Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói rằng: “Cần có chính sách thật tốt...
Đọc nhiều