Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp
Về những lời tấn công nữ Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp
2020-11-08 21:48:48
Tôi có đọc trên này một số vị bới móc và tấn công đời tư của những Đại biểu nữ vừa chất vấn các Bộ trưởng. Tôi biết họ cũng có ý gây hiểu nhầm...
Đọc nhiều