đại biểu nhân dân
“Sắm tròn vai” đại biểu của dân!
2020-11-10 08:22:12
Chỉ khi nào các vị đại biểu Quốc hội hoạt động hết năng suất, phát huy hết vai trò thì lúc đó, việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” mới trở nên thực...
Đọc nhiều