Đại biểu ngoài Đảng
“Đại biểu ngoài Đảng”, tại sao khó?
Anh Tám Cò - 2021-03-09 19:12:57
Mấy hôm trước, ngồi uống trà chiều cùng người bạn thân, anh nhắc tôi mới nhớ, bầu cử chỉ còn cỡ 2 tháng. Ngẫm lại mới thấy, mới đấy Tám tôi đã trải...
Đọc nhiều