đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội
Lương Thế Huy không trúng cử Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội là “đúng kịch bản”
Đặng Trường - 2021-06-01 14:34:58
Đúng như dự đoán, ngay sau khi công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và không có tên Lương Thế Huy thì...
Đọc nhiều