Đại biểu HĐND
Phải chọn đại biểu đủ đức, đủ tài khi không còn HĐND quận, phường
2021-03-21 06:25:06
Vai trò của HĐND cấp thành phố phải thể hiện trách nhiệm cao hơn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Chương trình làm việc, hành động phải cụ thể hơn,...
30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội
2021-03-15 10:06:51
Kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tiếp nhận 30 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thấp hơn lần bầu cử trước. 17h...
HĐND tỉnh Phú Yên gặp khó khi họp mà không có chủ tịch
2020-07-09 10:28:48
HĐND tỉnh Phú Yên khóa XVII khai mạc kỳ họp lần thứ 17 mà không có sự tham dự và chủ trì kỳ họp như thường lệ của chủ tịch HĐND tỉnh nên đã nảy sinh...
Đọc nhiều