Đại biểu dự Đại hội Đảng
Cần nhân rộng việc ngưng tặng quà cho Đại biểu dự Đại hội Đảng
Thu An - 2020-10-07 14:30:06
Báo chí và mạng xã hội đang rộ lên việc dùng ngân sách nhà nước để mua những món quà đắt tiền tặng cho các đại biểu cùng những trang trí phù phiếm tốn...
Đọc nhiều