Đặc nhiệm
Đặc nhiệm lữ đoàn 144 diễn tập chống khủng bố
2012-03-07 10:13:32
Đoàn đặc nhiệm số 2 là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ. Sức mạnh chiến đấu của đoàn đặc nhiệm số 2 là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu...
Đọc nhiều