đặc điểm nhận dạng
Đặc điểm nhận dạng 4 thanh niên cướp xe máy của nữ lao công
2021-08-04 17:07:05
Sau khi trích xuất camera, cảnh sát xác định được một số đặc điểm nhận dạng của nhóm thanh niên đe dọa nữ lao công để cướp xe máy. Trao đổi với PV chiều...
Đọc nhiều