da đen
“Căn bệnh” nào đang giết chết những người Mỹ da đen?
2020-06-04 07:24:24
Người Mỹ da đen có nguy cơ tử vong cao hơn thấy rõ so với những người da trắng. Covid-19, bạo lực cảnh sát hay phân biệt chủng tộc, đâu mới là lý do? Các bác...
Đọc nhiều