cứu trợ người khiếm thị
Siêu thị 0 đồng của vợ chồng thầy giáo Sài Gòn
2021-07-23 10:42:02
Chiếc xe ba gác của vợ chồng thầy Hưng, cô Thùy một tháng nay vào từng hẻm sâu của Sài Gòn, mang thực phẩm miễn phí đến với người nghèo. Thầy Phùng Ân Hưng...
Đọc nhiều