cứu trợ kinh tế
Đề xuất gói cứu trợ kinh tế thứ 2 và luật tình huống khẩn cấp
2020-07-18 07:15:25
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đề xuất cần có gói cứu trợ kinh tế thứ hai khi dịch Covid-19 vẫn còn lan rộng trên thế giới, có thể ảnh hưởng...
Đọc nhiều