Cựu Tổng thống
Ông Obama không muốn gia nhập nội các của ông Joe Biden
2020-11-16 14:54:21
Cựu Tổng thống Barack Obama sẽ không đảm nhận vị trí nào trong nội các của ông Joe Biden, người được truyền thông dự đoán đắc cử, nếu được đề nghị...
Đọc nhiều