cũng ứng rộng rãi
Khi nào Việt Nam mới có thể cung ứng rộng rãi vắc xin COVID-19?
2020-12-09 06:33:54
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị “chạy đua với thời gian” trong nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vắc xin COVID-19....
Đọc nhiều