cung nữ
Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn qua đời
2021-02-21 14:28:17
Bà Lê Thị Dinh – cung nữ cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn – đã qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Cung nữ Lê Thị Dinh (thứ 2 từ trái sang) trong một...
Đọc nhiều