Cung cấp thông tin
19 bộ hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới vườn rẫy của người dân
2020-07-22 20:47:53
Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã tìm thấy 19 bộ hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới vườn rẫy...
Đọc nhiều