cúm lợn
Các nhà nghiên cứu nói về sự lây lan của virus ‘như được chắp thêm cánh, lắp thêm chân’
2020-07-17 20:49:53
Nông nghiệp có thể tác động đến việc lây lan vật gây bệnh. Vụ cúm lợn mới đây ở Trung Quốc đã chứng minh điều đó, theo Timm Harder. Các nhà nghiên cứu nói...
Đọc nhiều